Dr. Teus Luijendijk

Stichting Control in Food & Flowers

Stichting Control in Food & Flowers
Distributieweg 1, 2645 EG Delfgauw
015 257 8124
www.stfoodandflowers.nl

Mail

Dr. Teus Luijendijk

Het doel van de stichting is het versterken van de (glas)tuin-, en akkerbouwsector met innovaties en het oplossen van knelpunten. Zij doet dit door onderzoek, cursussen, demonstraties en publicatie van resultaten in nationale en internationale vakbladen. Het project Bittergourd levert nieuwe kennis op over mechanismen en inhoudsstoffen voor humane gezondheid. De stichting zet zich graag in voor een toekomst waarin gezonde versproducten een bijdrage leveren aan een gezonde samenleving.

 

Stichting Control in Food & Flowers heeft een specialisatie op het gebied van planteninhoudsstoffen. Dr. Teus Luijendijk heeft o.a. zorggedragen voor het realiseren van een extractenverzameling voor het Kennis Centrum Plantstoffen, die gebruikt is (danwel nog kan worden) voor het screenen op actieve inhoudsstoffen. Hierbij is expertise opgedaan op het gebied van optimale extractie van planten­materialen en de logistiek die hierbij van belang is.

 

Het project GHS Bittergourd levert nieuwe kennis over planteninhoudsstoffen en mechanismen voor humane gezondheid, die mogelijk nieuwe verdienmodellen voor de glastuinbouwsector mogelijk maken.