Frank Hollaar

Flynth adviseurs & accountants

Tiendweg 4A
2671 SB Naaldwijk
(088) 236 7491 | (088) 236 76 00
Frank.Hollaar@flynth.nl
www.flynth.nl

Mail

Frank Hollaar

De glastuinbouw is een sector met grote uitdagingen. De toekomst biedt veel onzekerheden, maar ook grote kansen. Nieuwe business modellen en samenwerking met partners uit andere sectoren zullen de komende jaren ontwikkeld moeten gaan worden om de glastuinbouw toekomstbestendig te houden. De teelt van medicinale, aromatische of cosmetische (inhouds-)stoffen zou tot die nieuwe hoogwaardige productenrange kunnen gaan behoren. Flynth is in de advies- en accountancydienstverlening marktleider in de tuinbouw. Flynth wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst van de sector en daarom geen afwachtende, maar een initiërende rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe waardeproposities en verdienmodellen. De tuinbouw heeft op het gebied van technologie en innovatie zo veel te bieden dat het van groot belang is het toepassingsgebied ervan zo breed mogelijk te maken.

 

Flynth heeft een uitgebreid netwerk in de volle breedte van de tuinbouwsector. Als onafhankelijke en ervaren dienstverlener kan Flynth organisaties verbinden en samenwerkingsverbanden begeleiden. Steeds vaker heeft Flynth een rol als linking pin bij complexe projecten op het gebied van duurzame energie, business model innovation en internationalisering. Daar waar verschillende organisaties gezamenlijk een doel nastreven, is Flynth een betrouwbare partner die de belangen van verschillende stakeholders kan balanceren en voor een optimaal collectief resultaat kan zorgen.

 

Met het project Green Health Solutions doet Flynth waardevolle kennis en ervaring op met de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor de tuinbouw. Bovendien wordt haar netwerk vanwege het project met allerlei interessante partners uitgebreid door de cross-sectorale partnerships die zullen gaan ontstaan. Flynth wil haar koploperspositie behouden in de tuinbouw en dus leren werken met de business van de toekomst. Flynth moet met expertise klaarstaan om de klanten in de toekomst te begeleiden met hun nieuwe waardeproposities, waaronder die van de teelt van inhoudsstoffen.