Jurriaan Mes

Wageningen University & Research

Wageningen – Food & Biobased Research

Food, Health & Consumer Research

Bornse Weilanden 9
6708 WG Wageningen
Jurriaan.mes@wur.nl
0317481174

Mail

Jurriaan Mes

De ambitie van mijzelf en de expertise groep Food, Health & Consumer Research is om een significante bijdrage te leveren aan het behoud van een optimale gezondheid en voorkomen van ziekten. Voeding kan daar een belangrijke rol bij spelen en daarom altijd op zoek naar de wetenschappelijke onderbouwing welke producten (en diëten) een positieve en welke een negatieve bijdrage leveren aan deze gezondheid. Type 2 diabetes is een belangrijk opkomend gezondheidsprobleem die voorkomen en hersteld kan worden door de juiste voedingsproducten en diëten. Diverse publicaties maken melding van bitter gourd en de positieve bijdrage die het product kan hebben in zijn bijdrage aan verminderen van type 2 diabetes. Echter er zijn nog maar weinig goede studies gedaan waardoor deze bewering nog niet hard te maken is en daarmee ook dit advies nog niet naar mensen gecommuniceerd mag worden. Ons doel is te onderzoeken of, op basis van een humane klinische trial, bitter gourd dus een gunstig effect heeft op het terugdringen van T2D.

 

Wij bieden de expertise om een humane trial uit te voeren om de effecten bij mensen, in een reëel setting, dus op basis van hoge inname van bitter gourd maaltijdproducten te onderzoeken. In een tweede fase, als de bioactieve fractie geïdentificeerd is en daarmee meer een supplement zal worden ontwikkeld zullen de veiligheid van een dergelijk product geanalyseerd worden.

 

De leveren van kennis die bijdraagt aan maatschappelijk belangrijke vraagstukken is voor ons het belangrijkste. Dat geeft ons voldoening in ons werk en dat is waarom we dit type werk zijn gaan doen. Het onderzoek zal waarschijnlijk niet ophouden na deze trial. De volgende vragen zijn dan hoe het werkt, hoe we het effect nog beter/sterker kunnen maken, hoe precies een voedingsadvies eruit zou moeten zien, welke informatie nog ontbreekt om het ook bij de voedingsautoriteiten ‘goedgekeurd’ te krijgen, of er ook andere producten zijn die een dergelijke werking hebben en of die dan af te wisselen zijn bitter gourd om tot een positief effect te komen waardoor je het wat leuker maakt voor de consument die niet vast zit aan een heel strikt dieet op basis van 1 soort groente etc. Dus waarschijnlijk levert het ook weer nieuwe vragen op waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.